31-3-2022 heeft de praktijk opnieuw een audit gehad voor HKZ, een kwaliteitskeurmerk binnen de gezondheidszorg. De audit is uitgevoerd door een onafhankelijk bureau, en is gericht geweest op alle processen die zich binnen de praktijk afspelen.
Dankzij de inspanningen van het team hebben we dit jaar de audit zonder problemen of aandachtspunten doorlopen, een resultaat waar de praktijk trots op is!