Particuliere tarieven FysioBoisot

  Omschrijving handeling Particulier tarief in euro’s per
01-01-2023
1. Fysiotherapeutische behandeling (25 minuten)

41,50

2. Kinderfysiotherapie (25 minuten)

52

3. Manuele therapie (25 minuten)

52

4. Orofaciale therapie (25 minuten)

52

5. Oedeemtherapie therapie (25 minuten)

52

6. Psychosomatische fysiotherapie (25 minuten)

52

7. Intake en onderzoek met of zonder verwijzing (25 minuten)

53

8. Echoscopisch onderzoek (25 minuten)

42,50

9. Eenmalig fysiotherapeutisch consult (25 minuten)

53

10. Eerste onderzoek na verwijzing + eerste behandeling fysiotherapie (dit consult duurt ong. 45 minuten*, plus het verzenden van een rapportage naar de huisarts)

80

11. Eerste onderzoek zonder verwijzing + eerste behandeling fysiotherapie (dit consult duurt ong. 45 minuten*, plus het verzenden van een rapportage naar de huisarts)

80

12. Eerste onderzoek zonder verwijzing + eerste behandeling verbijzonderde fysiotherapie** (dit consult duurt ong. 45 minuten*, plus het verzenden van een rapportage naar de huisarts)

92

13. Eerste onderzoek na verwijzing + eerste behandeling verbijzonderde fysiotherapie* (dit consult duurt ong. 45 minuten*, plus het verzenden van een rapportage naar de huisarts en/of medisch specialist)

92

14. Niet nagekomen afspraak

75% van de zittingskosten conform de particuliere tarieven

15. Telefonisch consult

40

16. Toeslag behandeling aan huis per behandeling

18,50

17. Toeslag behandeling in instelling per behandeling

15

18.

Informatieverstrekking naar derden

(bemiddelaars, advocaten, zorgverzekeraars, e.d.)

89,95

19. Maandabonnement medische fitness

27,50

20. Jaarabonnement medische fitness (1 maand gratis)

302,50

*) Indien er geen dubbele zitting gepland kan worden, zal de administratielast in de tijd van de behandelaar zelf worden gepland. Deze tijd is verdisconteerd in het tarief.
**) Verbijzonderde fysiotherapie = manuele therapie, orofaciale therapie, kinderfysiotherapie, oedeem therapie, psychosomatische fysiotherapie

Inschrijven

Nieuw bij onze praktijk?

Specialisaties

Wat kunnen wij allemaal?

Locaties

Waar kunt u terecht?

Contact

Vragen of afspraak maken?