Particuliere tarieven FysioBoisot

  Omschrijving handeling    Particulier tarief in euro’s per
01-01-2024
1. Fysiotherapeutische behandeling (25 minuten)

47

2. Kinderfysiotherapie (25 minuten)

58

3. Manuele therapie (25 minuten)

58

4. Orofaciale therapie (25 minuten)

58

5. Oedeemtherapie therapie (25 minuten)

58

6. Psychosomatische fysiotherapie (25 minuten)

58

7. Intake en onderzoek met of zonder verwijzing (25 minuten)

58

8. Echoscopisch onderzoek (25 minuten)

58

9. Eenmalig fysiotherapeutisch consult (25 minuten)

63

10. Niet nagekomen afspraak

75% van de zittingskosten conform de particuliere tarieven

11. Telefonisch consult

40

12. Toeslag behandeling aan huis per behandeling

18,50

13. Toeslag behandeling in instelling per behandeling  

15

14. Informatieverstrekking naar derden (bemiddelaars, advocaten, zorgverzekeraars, e.d.)

94,95

15. Maandabonnement medische fitness

30

16. Jaarabonnement medische fitness

330

*) Indien er geen dubbele zitting gepland kan worden, zal de administratielast in de tijd van de behandelaar zelf worden gepland. Deze tijd is verdisconteerd in het tarief.
 
**) Verbijzonderde fysiotherapie = manuele therapie, orofaciale therapie, kinderfysiotherapie, oedeem therapie, psychosomatische fysiotherapie
 

Inschrijven

Nieuw bij onze praktijk?

Specialisaties

Wat kunnen wij allemaal?

Locaties

Waar kunt u terecht?

Contact

Vragen of afspraak maken?