Missie – Visie Praktijk Boisotkade

Missie

De Praktijk Boisotkade – FysioBoisot richt zich op het leveren van gespecialiseerde fysiotherapeutische zorg. Er zijn vier kerntaken waar de praktijk onder andere op is gefocust:

  • behandelen van patiënten met klachten in het nek-hals-kaakgebied,
  • behandelen van patiënten met hoofdpijn,
  • het (multidisciplinair) behandelen van patiënten met (recidiverende) lage rugklachten,
  • het revalideren van ex-COVID-19-patiënten.

Vanzelfsprekend bent u ook voor reguliere fysiotherapie van harte welkom.

Het team van de Praktijk Boisotkade bestaat voor minimaal 75% uit verbijzonderde fysiotherapeuten. Dit zijn specialisaties die zijn opgenomen in de deelregisters van het KNGF

Binnen het team van fysiotherapeuten van de Praktijk Boisotkade heeft minimaal 50% een Master-titel of een Master of Science-graad.

Door de gerichte kennis en specialisaties kan de praktijk een specifieke doelgroep aan patiënten behandelen, met kwalitatief hoogstaande zorg, waardoor de patiënt snel kennis heeft over zijn klachten, en ook snel klachtenvrij is.

Vanuit de praktijk zijn er korte lijnen naar andere (para)medische disciplines, waarmee stabiele samenwerkingen bestaan. Hiermee vinden periodiek overleggen plaats.

Visie

De visie van de praktijk is onderverdeeld in twee categorieën: visie op zorg en de visie op praktijkvoering.

– Visie op zorg

De zorg is doelgericht en systematisch opgezet. Deze zorgtrajecten zijn helder omschreven op de website van de praktijk, en worden geprofileerd middels patiëntenfolders bij verschillende verwijzers. De patiënt weet bij welke zorgverlener hij het best terecht kan met zijn hulpvraag. De patiënt voelt zich veilig, gerespecteerd, en serieus genomen binnen de muren van de Praktijk Boisotkade.

– Visie op praktijkvoering

De hulpvraag van de patiënt bepaalt het zorgtraject. Er zijn specifieke protocollen in ontwikkeling voor het behandelen van rugklachten, hoofdpijn, en kaakklachten. Deze protocollen zijn in samenwerking met andere disciplines ontwikkeld, waardoor er een brede specifieke (para)medische zorg kan worden geboden. Voor chronische (fysiotherapeutische) zorg is de praktijk verbonden aan multidisciplinaire ketenzorgprgramma’s.

 

Inschrijven

Nieuw bij onze praktijk?

Specialisaties

Wat kunnen wij allemaal?

Locaties

Waar kunt u terecht?

Contact

Vragen of afspraak maken?