Klinimetrie, vragenlijsten

De klinimetrie houdt zich bezig met het meten van klinische verschijnselen. Het wordt gezien als een onderdeel van de epidemiologie. Alvan Feinstein is de grondlegger van deze wetenschappelijk discipline. Klinimetrie als methodologische discipline richt zich primair op het beoordelen van de kwaliteit van meetinstrumenten en van metingen.Gemeten worden onder andere:

  • de aard van symptomen, bijvoorbeeld van pijn,
  • de aard van ziekten, bijvoorbeeld van een herseninfarct,
  • de determinanten van ziekten, bijvoorbeeld de leefstijl van een patiënt,
  • de waarde van een diagnostische toets en
  • de effectiviteit van een therapie of behandeling.

Bron: Wikipedia

Om het gezondheidsprobleem van uw klacht zo goed mogelijk in kaart te brengen, gebruikt de praktijk klinimetrie. Het kan zijn dat u vóór uw behandeltraject een (aantal) vragenlijst(en) aangeboden krijgt. Deze vragenlijsten zullen veelal digitaal worden aangeboden, en kunnen ook online worden ingevuld.

Het doel van deze vragenlijst(en) is om een goed beeld te krijgen van uw klachten op het moment dat het behandeltraject begint. Ook kan de vragenlijst informatie geven over de prognose van het beloop van uw klacht(en). Over het algemeen kost het niet veel tijd om een vragenlijst in te vullen.

Mocht u problemen ondervinden met het invullen van de vragenlijst, dan kunt u dat doorgeven aan uw behandelaar. Deze zal u dan verder helpen. Lukt het niet om de vragenlijsten digitaal in te vullen, dan kan dat natuurlijk ook tijdens de behandeling.

Om u alvast een idee te krijgen bij de vragenlijsten die ingezet kunnen worden, kunt u op deze website de verschillende vragenlijsten inzien.

Inschrijven

Nieuw bij onze praktijk?

Specialisaties

Wat kunnen wij allemaal?

Locaties

Waar kunt u terecht?

Contact

Vragen of afspraak maken?