Klachtenbehandeling, Wkkgz

U mag ervan uitgaan dat elke fysiotherapeut z’n vak zo goed mogelijk uitoefent. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop uw fysiotherapeut met u is omgegaan, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten, voor ons en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

U heeft een klacht

Wanneer u een klacht heeft is het de moeite waard een gesprek aan te gaan met uw behandelend fysiotherapeut of contact op te nemen met de eigenaar van de Praktijk Boisotkade-FysioBoisot. Hiervoor kunt u contact opnemen met Niels Kooijman. Klachten kunnen op een KWOS-formulier worden genoteerd. Er zal met u worden geëvalueerd of de genomen maatregelen voldoende zijn om de klacht op te lossen. De klacht zal bij ons worden geregistreerd en worden geevalueerd om klachten in de toekomst te kunnen voorkomen. Iedere klacht wordt serieus genomen.

Onze doelstelling is de klacht goed helder te krijgen en samen met u tot een oplossing te komen naar ieders tevredenheid.

Wat als u er samen met uw fysiotherapeut niet uit komt.

Levert een gesprek of een bemiddelingsgesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. Er zijn drie instanties waar u met uw klacht terecht kunt:

Inschrijven

Nieuw bij onze praktijk?

Specialisaties

Wat kunnen wij allemaal?

Locaties

Waar kunt u terecht?

Contact

Vragen of afspraak maken?