Alle COVID voorzorgsmaatregelen zijn komen te vervallen. Ondanks dat deze maatregelen zijn vervallen, vertrouwen we op een goede samenwerking: Bent u niet helemaal fit, bent u ziek, neem even contact op met de praktijk om te overleggen wat wijsheid is. In de praktijk komen veel verschillende mensen met verschillende vormen van weerstand.