Kwaliteitsbewaking van de behandelingen

Als praktijk proberen wij de behandelingen van de zorg die u krijgt, zo goed mogelijk uit te voeren. Kwaliteit kan op verschillende gronden worden bekenen. Voor ons is kwaliteit onder andere dat we door middel van een perfecte administratie cq dossiervoering, een zo’n concreet en doeltreffend mogelijke behandeling kunnen uitvoeren. Ook wanneer de behandeld therapeut door omstandigheden niet aanwezig kan zijn, zal de behandeling geen vertraging mogen opleveren, wanneer een collega deze sessie (tijdelijk) overneemt. Dus ook wanneer u weer terug komt bij uw behandelend therapeut, zal deze zo volledig op de hoogte zijn van wat er tijdens zijn afwezigheid is gebeurd.
Dit houdt dus in dat wij trachten onze verslaglegging zo optimaal mogelijk op orde te hebben. Hierdoor speelt de computer een belangrijke rol tijdens het behandeltraject.

Om onze kwaliteit/ klanttevredenheid te toetsen, werken wij met de Fysio Prestatie Monitor. Aan het eind van het behandeltraject, wordt de patient/ client gevraagd of hij wil meewerken aan dit onderzoek. Dit onderzoek is een enquete, de CQ-index, die per mail verzonden wordt. De ingevulde lijst wordt dan opgenomen door QDNA, die deze lijsten analyseert, en beoordeelt. Aan de hand van deze statistieken, kan onze praktijk weer verder ontwikkelen op de punten die als negatieve feedback kunnen worden overgebracht.

Deze lijsten worden overigens anoniem verzonden.

Inschrijven

Nieuw bij onze praktijk?

Specialisaties

Wat kunnen wij allemaal?

Locaties

Waar kunt u terecht?

Contact

Vragen of afspraak maken?